Privacyverklaring:

Versie van mei 2018 Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Uiteraard. Als je je aanmeldt voor (informatie over) een cursus, gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van Thijs Verest, advies en coaching, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de cursussen en advisering om. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Via mijn website wordt in principe geen enkele vorm van data over de gebruiker opgeslagen.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van de laatst genoten cursus en/of advisering. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee weken. Mocht je er aanleiding toe zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u tips, vragen of feedback heeft kunt u contact met mij opnemen