Ervaring:“Wij brachten de onderwerpen in en Thijs gaf hier op zijn eigen originele en duidelijke wijze invulling aan”

Wat meer informatie over mij

Ik ben opgeleid als andragoog en heb een postacademische opleiding bedrijfs- en bestuurswetenschappen gevolgd. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (ITIP, NLP). Vanaf 2003 ben ik zelfstandig trainer, adviseur en coach op het terrein van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Daarvoor heb ik twintig jaar bij diverse opleidings- en adviesbureaus gewerkt als trainer en adviseur. Ik heb veel ervaring met ondernemingsraden uit de industrie en zakelijke dienstverlening. Recentelijk werk ik ook veel met ondernemingsraden uit de zorg.

Visie

Goed overleg tussen ondernemingsraad en directie is voor mij de basis voor een effectieve medezeggenschap. Dat vraagt betrokkenheid bij de doelstellingen van de organisatie en oog voor de mensen die de doelen meehelpen te realiseren. Vroegtijdige communicatie over ontwikkelingen in de organisatie stelt ieder in de gelegenheid na te denken over de bijdrage die ze daaraan kunnen leveren. Ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en kwaliteiten.

Mijn onderscheidende kwaliteiten

Relevante werkervaring in de afgelopen jaren

Enkele opdrachten die ik als trainer/adviseur heb uitgevoerd:

Andere werkervaring