Ervaring:“Je mag altijd bellen of mailen.”

Maatwerkcursussen voor ondernemingsraden

Ik werk al ruim dertig jaar met ondernemingsraden.

In mijn trainingen staat de praktijk van uw OR en organisatie centraal. Ik werk zeer praktijkgericht. Kennis, inhoud en vaardigheden die tijdens een training aan de orde komen zijn direct bruikbaar in het dagelijkse werk van de ondernemingsraad.

In een training gebruik ik afwisselende werkvormen. Daardoor leert u door te horen, te zien en te ervaren.

Elke training die ik uitvoer is van te voren met (een delegatie van) de OR voorbereid tijdens een intake. In dat gesprek stellen we de leerdoelen voor de training vast. Op basis daarvan stel ik een cursusprogramma op.

Wat kunt u verwachten als u bij mij een training volgt?

ik maak graag met u een afspraak voor een oriënterend gesprek. Uiteraard is dat vrijblijvend. Op basis van dat gesprek bepaalt u uw keuze.

Staan voor kwaliteit

Thijs Verest, advies en coaching is als onderwijsinstelling ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Naast de erkenning dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van het CRKBO, heeft de registratie nog een bijkomend effect. Door deze registratie is Thijs Verest, advies en coaching een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat ik mijn opleidingsactiviteiten BTW-vrij aan mijn klanten mag aanbieden.