Ervaring:“Als trainer kan hij de wensen en behoeften omzetten in boeiende en leuke training sessies waar iedereen met op plezier op terugkijkt.”

Thijs Verest - Advies & Coaching

Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties is de kern van mijn werk. Ondernemingsraden en andere vormen van medewerkerparticipatie leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol laten verlopen van veranderingen in de organisatie.

Ik heb in mijn werk ervaren, dat betrokken medewerkers een belangrijke bron vormen voor een succesvolle organisatie. Wanneer medewerkers kunnen meedenken en meepraten, dan komt dat de kwaliteit van de organisatie ten goede. Dat stelt echter wel eisen aan zowel medezeggenschap als aan directie en management.

Ik lever een bijdrage aan dit proces in de vorm van training, advisering en coaching van ondernemingsraden, directies en management.