Ervaring:“Met de toegevoegde waarde van Thijs Verest ben ik er zeker van dat de OR van Farm Frites Oudenhoorn op een prettige en constructieve manier kan blijven opereren.”

Thijs Verest - Advies & Coaching

Begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties is de kern van mijn werk. Ondernemingsraden en andere vormen van medewerkerparticipatie leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol laten verlopen van veranderingen in de organisatie.

Ik heb in mijn werk ervaren, dat betrokken medewerkers een belangrijke bron vormen voor een succesvolle organisatie. Wanneer medewerkers kunnen meedenken en meepraten, dan komt dat de kwaliteit van de organisatie ten goede. Dat stelt echter wel eisen aan zowel medezeggenschap als aan directie en management.

Ik lever een bijdrage aan dit proces in de vorm van training, advisering en coaching van ondernemingsraden, directies en management.