Ervaring:“Als trainer kan hij de wensen en behoeften omzetten in boeiende en leuke training sessies waar iedereen met op plezier op terugkijkt.”

Advisering van ondernemingsraden

Al geruime tijd begeleid ik ondernemingsraden bij fusieprocessen, reorganisaties en sluitingen van bedrijven. Ook bij conflicten binnen de ondernemingsraad of tussen ondernemingsraad en directie kunt u mij inschakelen. Mijn deskundigheid ligt op de procesbegeleiding. Ik ondersteun de ondernemingsraad bij het inrichten van een zorgvuldig overlegtraject, waarin de belangen van alle betrokkenen zo veel als mogelijk tot hun recht komen. Daar waar het gaat om adviesaanvragen, begeleid ik de OR in het opstellen van het advies en bij alle stappen die voorafgaande aan het advies nodig zijn. Daarnaast adviseer ik ondernemingsraden bij:

Coaching:

Mijn coaching richt zich op het optimaal benutten en inzetten van uw persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden in relatie tot uw persoonlijke doelen en die van de organisatie. Dat lukt vaak door net even anders te denken en te doen dan dat u gewend bent. Je zelf ontwikkelen betekent ook keuzes maken en beslissingen nemen. Ik ondersteun u om meer uit u zelf te halen en in actie te komen. Verborgen krachten komen in het licht. Ik coach individuen en groepen.

Kernwaarden bij coaching zijn voor mij:

Mijn Motto:

“Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten”
-Michelangelo